ทัวร์โรงงาน

โรงงาน สี่

cargo warehouse
โกดังสินค้า
back seam
ตะเข็บด้านหลัง
circular loom
เครื่องทอผ้าแบบวงกลม
coating workshop
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเคลือบ
print workshop
โรงพิมพ์
drawing woven workshop
การวาดภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการทอ
sewing workshop
การประชุมเชิงปฏิบัติการเย็บผ้า
Lamination
การเคลือบ
starlinger coating
เคลือบสตาร์ลิงเกอร์
starlinger machine
เครื่อง starlinger